Mats Jonasson


Tidigt uppmärksammades Mats Jonassons tecknartalang och han började arbeta som gravörlärling vid glasbruket redan 1959. Under följande decennier arbetade han med flera av samtidens stora glaskonstnärer. Han utvecklade samtidigt den naturnära stil som han sedan dess förfinat till fulländning.

“Våra skogar har sedan urminnes tider påverkat folksjälen”, säger Mats Jonasson.

Inspirerad av denna natur har han med öppna sinnen skapat sina särpräglade objekt i kristall. Idag är glasbrukets son representerad över hela världen.

Mats Jonassons glaskonst visas i en separatutställning på RiverCity Gallery 23 okt – 1 nov 2020.

 

Ett urval av Mats Jonassons konst

Producerad av JSA IT