Älvstadens Konstförening

25 January, 2014

Älvstadens Konstförening är en allmän och ideell konstförening som är öppen för alla.

Konstföreningens vision är att:

  • Väcka, underhålla och breda ut intresset för konst i alla former.
  • Bidra till den kulturella verksamheten i den framväxande Älvstaden och dess närliggande områden.
  • Uppmärksamma och stödja konstnärer som är verksamma i och har anknytning till området.

Verksamhet:

  • Anordna besök på gallerier, ateljéer m m.
  • Göra inköp för utlottning.
  • Skapa tillfälle att samtala om konst.
  • Anordna föredrag och studieverksamhet

Medlemsförmåner:

  • Föreningens nyhetsbrev.
  • Delta i föreningens konstlotteri en gång per år.
  • Möjlighet att delta i arrangemang som anordnas av konstföreningen.

 

Medlemsavgiften är 300 kr/år.

alvstadenskonstforening.org

Producerad av JSA IT