Om Galleriet

RiverCity Gallery vill sprida konsten till en bred publik. Vår inriktning är framförallt allt samtida bildkonst (måleri, grafik, fotografi) men även skulptur och glaskonst. De konstnärer vi arbetar med har en konstnärlig erfarenhet bakom sig med såväl separatutställningar som samlingsutställningar.

Galleriet vill med konsten som medel verka för spännande möten och samtal. Det kan vara möten mellan enbart konstverk och betraktare, konst på arbetsplatsen, samtal mellan kollegor eller med kunder. Konst väcker känslor och reaktioner och är en kreativ kraft. Konst är en tillgång som har positiv inverkan på bl a trivsel.

RiverCity Gallery vill också bidra till att stärka utbudet av konst och kultur i den framväxande Älvstaden (RiverCity) i Göteborg. Vi vill med konsten bidra till att staden blir mer sammanhängande. Älven är basen och över den byggs broar, fysiskt, kulturellt och socialt. ”En älv – två sidor – en stad”

För att sprida konsten, arbetar vi med både separat- och grupputställningar där konsten är till försäljning. Vi arrangerar olika evenemang i konstens tecken. Vi har också ett nära samarbete med Älvstadens Konstförening som är en allmän konstförening öppen för alla.
Vill du ha mer information om hur vi kan hjälpa dig som är konstnär eller dig som konstintresserad, kan du läsa under fliken Erbjudande. Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Monica Göransson
Ägare RiverCity Gallery

Producerad av JSA IT